Ç’është Osteoporoza!?

Ç’është Osteoporoza!?  

Osteoporoza është një gjëndje strukturale e kockës e cila është rezultat i çrregullimeve të metabolizmit të proteinave, që reflektohet me pakësim të aktivitetit osteoblastik dhe formimin deficitar të indit osteoid. Shtresa kortikale  ngushtohet dhe zëvëndësohet me shtresë spongioze.

Osteoporoza nuk shoqërohet me çrregullime metabolike minerale dhe as me ndryshime biokimike të gjakut.

-Shkaqet që sjellin Osteoporozën janë të ndryshme si: Defiçiti i proteinave në dietën ushqimore, çrregullimet e absorbimit dhe ekskretimit të tyre nga organizmi, përdorimi i tepërt i kortikosteroideve, menopauza, qëndrimet për një kohë të gjatë në shtrat etj.

Nga pikëpamja klinike dhe terapeutike, problem të veçant përbën osteoporoza post-menopauzale me lokalizim në kolonën vertebrale.

Është e keshillueshme që individet që vuajnë nga osteoporoza të marrin ‘Ca’ dhe vitamine ‘D’.

Share

About AMS.AL! Now we Offer best Services, Special offers includes up to -43% discount for all our SSD Powerful Web Hosting Packages. Our price can start at just €0.99/month. Free SSL Certificates, low prices! Any question you have will be answered, every wish fulfilled! Please feel free to Contact Us if you have any questions or comment. © Copyright AMS.EU.COM - Powered By AMS.AL. Go Now!