Elektroterapia

Elektroterapia.  

Elektronika ka bër të mundur prodhimin e disa paisjeve në shërbim te Fizioterapistit me qëllim trajtimi.

Një Fizioterapist duhet te njohë mirë patollogjine dhe pajisjet që ai do të përdorë. Paisjet fizike konsiderohen si trajtime plotësuese të një plani rekuperues funksional të pacientit dhe jo një terapi primare.

Share

About AMS.AL! Now we Offer best Services, Special offers includes up to -43% discount for all our SSD Powerful Web Hosting Packages. Our price can start at just €0.99/month. Free SSL Certificates, low prices! Any question you have will be answered, every wish fulfilled! Please feel free to Contact Us if you have any questions or comment. © Copyright AMS.EU.COM - Powered By AMS.AL. Go Now!