Elektroterapia

Elektroterapia.  

Elektronika ka bër të mundur prodhimin e disa paisjeve në shërbim te Fizioterapistit me qëllim trajtimi.

Një Fizioterapist duhet te njohë mirë patollogjine dhe pajisjet që ai do të përdorë. Paisjet fizike konsiderohen si trajtime plotësuese të një plani rekuperues funksional të pacientit dhe jo një terapi primare.

Share

AMS.AL është themeluar me qëllim që të ofrojë produkte dhe shërbime profesionale në fushën e prezencës online dhe në web; faqe interneti që përmbushin çdo nevojë, si edhe ofrimi i shërbimeve të marketingut online për listim dhe verifikim në google. Gjithashtu, ne kemi realizuar zhvillimin e një platforme online e dedikuar për shërbimet dhe bizneset lokale, e cila ofron shërbime të marketingut online për listim dhe verifikim në google, duke përfshirë opsione falas.