Jonoforeza

Jonoforeza.  

Jonoforeza përfaqëson trajtimet parësore të rrymës së vazhdueshme.

Ajo bayohet në elektrolizë e cila nënkupton futjen e joneve farmakologjikisht aktiv nëpër inde, duke u përthithur më pas nga qarkullimi i gjakut. Intensiteti i rrymes duhet të jetë i mjaftueshëm për të dhënë një përgjigje nga pacienti.

Për të pasur një efekt stimulues kohëzgjatja e rrymes duhet të aplikohet për një periudhë kohore të caktuar.

Share

AMS.AL është themeluar me qëllim që të ofrojë produkte dhe shërbime profesionale në fushën e prezencës online dhe në web; faqe interneti që përmbushin çdo nevojë, si edhe ofrimi i shërbimeve të marketingut online për listim dhe verifikim në google. Gjithashtu, ne kemi realizuar zhvillimin e një platforme online e dedikuar për shërbimet dhe bizneset lokale, e cila ofron shërbime të marketingut online për listim dhe verifikim në google, duke përfshirë opsione falas.