Jonoforeza

Jonoforeza.  

Jonoforeza përfaqëson trajtimet parësore të rrymës së vazhdueshme.

Ajo bayohet në elektrolizë e cila nënkupton futjen e joneve farmakologjikisht aktiv nëpër inde, duke u përthithur më pas nga qarkullimi i gjakut. Intensiteti i rrymes duhet të jetë i mjaftueshëm për të dhënë një përgjigje nga pacienti.

Për të pasur një efekt stimulues kohëzgjatja e rrymes duhet të aplikohet për një periudhë kohore të caktuar.

Share

About AMS.AL! Now we Offer best Services, Special offers includes up to -43% discount for all our SSD Powerful Web Hosting Packages. Our price can start at just €0.99/month. Free SSL Certificates, low prices! Any question you have will be answered, every wish fulfilled! Please feel free to Contact Us if you have any questions or comment. © Copyright AMS.EU.COM - Powered By AMS.AL. Go Now!