Laserterapia

Laserterapia.  

Në vetvete përmban një burim drite që shpërndahet me valë elektromanjetike.

Për të bërë një trajtim me laserterapi, duhet ti permbaheni disa rregullave të detyrueshme:

-Fizioterapisti dhe pacienti duhet të paisen me syze mbrojtëse.

-Zona që do të trajtohet duhet pastruar me alkool.

-Rrezja e lazerit duhet të jetë pingul me zonën që do të trajtohet.

Share

About AMS.AL! Now we Offer best Services, Special offers includes up to -43% discount for all our SSD Powerful Web Hosting Packages. Our price can start at just €0.99/month. Free SSL Certificates, low prices! Any question you have will be answered, every wish fulfilled! Please feel free to Contact Us if you have any questions or comment. © Copyright AMS.EU.COM - Powered By AMS.AL. Go Now!