TENS

TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation).   

Është një aparaturë që lëshon impulse elektrike në lëkurë, terapia me tens ka dy menzra përdorimi:

1-Tens me frekuencë të lartë.

2-Tens me frekuencë të ulët.

Share

AMS.AL është themeluar me qëllim që të ofrojë produkte dhe shërbime profesionale në fushën e prezencës online dhe në web; faqe interneti që përmbushin çdo nevojë, si edhe ofrimi i shërbimeve të marketingut online për listim dhe verifikim në google. Gjithashtu, ne kemi realizuar zhvillimin e një platforme online e dedikuar për shërbimet dhe bizneset lokale, e cila ofron shërbime të marketingut online për listim dhe verifikim në google, duke përfshirë opsione falas.