Oferta të veçanta

Oferta të veçanta


“Faqe  Interneti”:

☛  Faqe personale, profesionale dhe biznesi;

☛  Duke filluar nga 150 Euro / Vit;

☛  Gjithçka e përfshirë (Hosti, domeini, dizajni, ndërtimi dhe mirëmbajtja);

☛  Porositni tani duke klikuar këtu!


“Album fotografik i plotë”:

☛  Përbëhet nga 200 foto cilësore me rezolucion të lartë, formati mesatar (13X18 cm);

☛  Shkrepja e fotove realizohet me aparate cilësor, vetëm profesional;

☛  Ofrojmë si dhuratë, DVD dhe albumin;

☛  Gjithçka e përfshirë, duke filluar nga 150 Euro / Album;

☛  Porositni tani duke klikuar këtu!


“Album fotografik i moderuar”:

☛  Përbëhet nga 100 foto cilësore me rezolucion të lartë, formati mesatar (13X18 cm);

☛  Shkrepja e fotove realizohet me aparate cilësor, vetëm profesional;

☛  Ofrojmë si dhuratë, DVD dhe albumin;

☛  Gjithçka e përfshirë, duke filluar nga 100 Euro / Album;

☛  Porositni tani duke klikuar këtu!


“Album fotografik elektronik”:

☛  Përbëhet nga 200 foto cilësore me rezolucion të lartë;

☛  Shkrepja e fotove realizohet me aparate cilësor, vetëm profesional;

☛  Përfshihet vetëm DVD, duke filluar nga 100 Euro / DVD;

☛  Porositni tani duke klikuar këtu!


“Album fotografik dixhital”:

☛  Përbëhet nga foto cilësore me rezolucion të lartë, të stampuara në album në madhësi të ndryshme, dhe albumi i dizenjuar me profesionalizëm. Gjithashtu stampimi realizohet jashtë vendit tonë me teknologji tepër të avancuar;

☛  Shkrepja e fotove realizohet me aparate cilësor, vetëm profesional;

☛  Përfshihet albumi dixhital dhe DVD;

☛  Gjithçka e përfshirë, duke filluar nga 300 Euro / Album;

☛  Porositni tani duke klikuar këtu!


“Videoklipe promovuese”:

☛  Përbëhet nga video cilësore (HD) me gjatësi 3,5 -5,0 minuta;

☛  Xhirimet e videove realizohen me kamera HD, profesionale;

☛  Përfshihet  DVD origjinale, publikimi dhe shpërndarja në web;

☛  Gjithçka e përfshirë, duke filluar nga 100 Euro;

☛  Porositni tani duke klikuar këtu!


“Videoklipe Eventesh”:

☛  Përbëhet nga video cilësore (SD & HD) me gjatësi 60 -120 minuta;

☛  Xhirimet e videove realizohen me kamera HD, profesionale;

☛  Përfshihen  DVD origjinale, montazhi dhe materialet e xhirimeve origjinale;

☛  Gjithçka e përfshirë, duke filluar nga 200 Euro;

☛  Porositni tani duke klikuar këtu!


“Video Dasmash”:

☛  Përbëhet nga video cilësore (SD & HD) me gjatësi 120 -240 minuta;

☛  Xhirimet e videove realizohen me kamera HD, profesionale;

☛  Përfshihet  DVD origjinale, montazhi dhe materialet e xhirimeve origjinale;

☛  Gjithçka e përfshirë, duke filluar nga 300 Euro;

☛  Porositni tani duke klikuar këtu!


Shënime të rëndësishme: Përshkrimet e shërbimeve të mësipërme janë dhënë shkurtimisht në mënyrë konçize. Çmimet e paketave të shërbimeve nuk janë asnjëherë fikse, mësipër kemi  treguar çmimin më të ulët të mundshëm respektivisht për secilën paketë shërbimi. Në mënyrë specifike po marrim paketën e shërbimit për videoklipe promovuese, në këtë rast çmimi më i ulët i mundshëm është 100 Euro, por mund të shkojë edhe në 1000 – 1500 Euro nëse relaizohet në Shqipëri (në bregdet prsh), ndërsa në qoftë se do të kërkohet që xhirimet të kryhen jashtë shtetit atëherë ky çmim do shkojë disa mijëra Euro.

Politika jonë e ofrimit të shërbimeve nuk na lejon asnjëherë të lëvizim në lidhje me cilësinë, kështu që as me çmimet nuk mund të lëvizet në asnjë rast. Për të qënë më të qartë ne kemi dëshmuar që ofrojmë atë që premtojmë dhe ju ofrojmë atë që kërkoni. Parimi ynë është: “ofrojmë vetëm atë që premtojmë duke plotësuar kërkesat e klientëve, por përmbushim standartet tona për cilësinë më të mirë”. Për çdo paqartësi, rekomandim apo kërkesë tuajën jeni të lutur të na shkruani në adresën tonë të e-mailit: [email protected]

Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta Oferta të veçanta, Oferta të veçanta, Oferta të veçanta